Priser inkl. moms

Verkstad, bilhandlare?

Vi söker fler återförsäljare! Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

 

 

Visa, MasterCard, Klarna, PayPal

 

Kontakta oss / Integritetspolicy

Niso Tech / 031 981446

Org. nr:

SE556260-4610

E-post:

info@vool.se

Lager & kontor:

Niso Tech AB
Plogvägen 3
467 30 Grästorp 
Sverige

Telefon kundtjänst:

031 - 98 14 46
(Mån-Tors 08.00 till 17.00)
(Fredagar 08.00 till 16.00)

Betala till oss:

Swish
123 289 31 54

Kontonummer för utlandsbetalningar:

IBAN:
SE9380000844001540364260
BIC: SWEDSESS


Lagerstatus


Vill du ha information om din order/leverans?
Ha ditt ordernummer, person- eller organisationsnummer till hands för snabbare service.
Om du väntar på en leverans och redan har erhållit kolli-id är leveranstiden normalt 1 till 3 arbetsdagar.
Leveranstiden för beställningsvaror (orange lagerstatus) är normalt 2 till 4 veckor.
Leveranstiden för varor som är slutsålda eller tillfälligt slut (röd lagerstatus) varierar.

Väntar du på en leverans som ej har rört på sig sedan du fick kolli-id?
Schenker hämtar alla paket från Niso Tech AB lastade i burar och scannar ej in varje paket för sig.
Det är inte ovanligt att det tar 1 arbetsdag för Schenker att registrera paket som hämtats hos oss dagen innan,
därför kan det ibland se ut som om ett paket ännu inte har lämnat oss fastän det har det.
I enstaka fall kan det ta ännu längre tid för Schenker att registrera paket och förseningar kan även
ske senare i leveransen (vanligare för långa eller mkt stora försändelser).

Vi är en av de stolta vinnarna av #superföretagen2018
Vi är en av de stolta vinnarna av #superföretagen2019
Vi är mycket stolta över att vara utsedd till ett av Superföretagen för tredje året i rad! En utmärkelse som delas ut av Bisnode och Veckans Affärer. Läs mer om priset här.
Vool Swish

Integritetspolicy
Så här behandlar vi information om dig

Gäller från 2018-05-25 Vi på Niso Tech AB värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis dataskyddsförordningen.

Dina rättigheter
Såsom fysisk person, med personuppgifter som behandlas av oss, har du flertalet rättigheter.

Du har alltid rätt att erhålla tillgång till dina personuppgifter. Om du önskar information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du alltid begära detta i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom skälig tid från det att ansökan gjordes. Om du uppmärksammar felaktig, missvisande eller icke-komplett information om dig själv kan du begära rättelse.

I vissa fall har du rätt att begära att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”), till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligt. Du kan dock inte få dina uppgifter raderade om det finns rättsliga skyldigheter eller rättigheter för oss att behålla uppgifterna. Ytterligare exempel på att vi kan ha rätt att säga nej till din begäran är för att leva upp till skyldigheter som följer av bokförings- och skattelagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället på din begäran att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

I vissa fall har du rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas. Om du exempelvis bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Ytterligare ett exempel är om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

I vissa fall har du även rätt att invända mot behandling av dina uppgifter. Om sådan omständighet föreligger får vi endast fortsätta behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas. Dessa skäl ska då väga tyngre än den enskildes intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsligt anspråk.

Det finns också begränsningar i dina rättigheter när uppgifterna behandlas för statistiska ändamål.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du anmäla detta till oss. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att avregistrera dig till fortsatta nyhetsbrev.

Om du självmant lämnat uppgifter till oss har du i vissa fall rätt att få ut och använda dina uppgifter på annat håll (”rätten till dataportabilitet”). Vid dessa tillfällen är vi skyldig att underlätta en sådan överflyttning av uppgifterna. En förutsättning är att vi behandlar personuppgifterna med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig.


Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål baserat på angivna rättsliga grunder.

Ändamål med behandlingRättslig grund för behandling
För att kunna identifiera dig vid köpFör att utföra de åtaganden som avtalats med dig och andra berättigade intressen.
För att vi ska kunna tillhandahålla och administrera tjänster till dig.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller med stöd av ett berättigat intresse.
För att vi ska kunna vara behjälpliga om du kontaktar oss.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig eller andra berättigade intressen.
För att vi ska kunna ta betalt för produkter och tjänster.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig.
För att kunna göra marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta gör vi för att vi ska kunna utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig och andra berättigade intressen.
För att vi (om du inte har begärt spärr) ska kunna skicka information, erbjudande och marknadsföring till dig via exempelvis post, e-post och telefon.För att utföra de åtaganden som avtalats med dig, samtycke eller andra berättigade intressen.
För att följa tillämplig lagstiftning såsom exempelvis bokförings- och skattelagstiftning.För att utföra rättsliga åtaganden.

Mottagare av personuppgifterna
För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av oss men kan också komma att lämnas ut till, och behandlas av, våra serviceleverantörer, till exempel it-leverantörer eller marknadsföringssamarbetspartners. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att information om dig hanteras säkert och med en adekvat säkerhetsnivå vid överföring eller delning till tredje parter.

Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Vilken information behandlar vi om dig?
De personuppgifter du kan tänkas lämna är person- och kontaktinformation såsom namn, företag, e-postadress, telefonnummer och adress.

När du använder webbplatsen och våra tjänster kan vi även komma att samla in följande information om dig.

  • Information om de tjänster som du har köpt.
  • Beteendeinformation om hur du använder webbplatsen såsom användning av våra tjänster, svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
  • Enhetsinformation såsom IP-adress på nätverksnivå, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Period för lagring
Vi sparar informationen om dig så länge som det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och så länge som det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan även komma att spara informationen för att kunna bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Återkalla samtycke
Om du har lämnat ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.

Länkar på webbplatsen
På www.vool.se kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser.

Cookies
Vi samlar tillsammans med vår partner Ve in personuppgifter från dig som kan komma att användas i marknadsföringsändamål i enlighet med vad som närmare anges i vår respektive Ve:s cookie policy. Om du vill ha mer information gällande cookies så kan du hitta den här.

Klagomål
Om du anser att vi har behandlat dina uppgifter felaktigt får du gärna kontakta oss. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.